درباره ما

 
 
ای پیک راستان خبر یار ما بگو                احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
 
ما محرمان خلوت انسیم غم مخور                 با یار آشنا سخن آشنا بگو            
 
                                                                                               
                                                                          حافظ
  
                                                                                                
پایگاه خبری راستان نیوز، با فهم عمیق از آثارِ اطلاع رسانی در عصر جدید،
 
پا به عرصه ای نهاده است که حفظ جوهر و ذاتِ واقعیاتی که باید 
 
      منتشر شوند، فقط با همت و تلاشی مضاعف، قابل انجام است.
 
 
 
سعی بر این خواهد بود که با احترام به قوانین نوشته و نانوشته مطبوعات،
 
کمترین دخل و تصرف در اصلِ اخبار صورت گیرد و تحلیل ها بتوانند
 
مخاطبان را با تمام زوایای آشکار و پنهانِ اصلِ اخبار، در گیر نمایند.
 
 
 
راستان نیوز، با سرمایه خصوصی و بدون وابستگی به گروه های سیاسی،
 
رسالت خود را در قالب گردش آزاد اطلاعات، دنبال خواهد کرد.
 
 
 
علاوه بر رعایت اخلاق حرفه ای، قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان
 
فصل الخطابِ این پایگاه خبری تعیین و بر رعایت کامل آن ها
 
اصرار خواهیم داشت.
 
 
 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول      دکتر پیمانه عسگری