کدخبر: 20852

با افزایش کابرد نظامی پهپاد ها یا هواپیماهای هدایت شونده و خودکار در مناطق مختلف جهان تلاش برای مقابله با آن نیز با روش های گوناگون پیگیری می شود.

راستان نیوز |
   با افزایش کابرد نظامی پهپاد ها یا هواپیماهای هدایت شونده و خودکار در مناطق مختلف جهان تلاش برای مقابله با آن نیز با روش های گوناگون پیگیری می شود.
 
شکارپهپاد در فرانسه
شکارپهپاد در فرانسه
شکارپهپاد در فرانسه
شکارپهپاد در فرانسه
شکارپهپاد در فرانسه
شکارپهپاد در فرانسه
شکارپهپاد در فرانسه
شکارپهپاد در فرانسه
شکارپهپاد در فرانسه
 
ساعت24
ارسال نظر

نظرات کاربران