کدخبر: 8222
راستان نیوز |
مردی ۵۷ ساله پس از آنکه به دلیل تورم شدید دست و پاهایش به اورژانس بیمارستان انتقال پیدا کرد، دریافت عامل این وضعیت بزرگ‌شدن غیرعادی قلبش بوده‌است.
براساس گزارش لایو‌ساینس، پزشکان با تصویربرداری‌های مکرر از قفسه سینه این بیمار دریافتند دهلیز سمت راست قلب وی، یکی از چهار حفره قلبی، به شدت بزرگ شده‌است. به دلیل بزرگ‌شدن دهلیز، نسبت قلبی سینه‌ای این مرد به ۰.۸۲ رسیده‌بود. این نسبت براساس پهنای قلب در برابر پهنای قفسه سینه به دست می‌آید. به بیانی دیگر قلب این مرد ۸۲ درصد از فضای عرضی درون قفسه سینه او را اشغال کرده‌است. نسبت عادی قلب به قفسه سینه باید ۰.۵ باشد، یعنی قلب باید کمتر از ۵۰ درصد از عرض فضای درون قفسه سینه انسان را اشغال کند.به گفته محققان کلینیک کلیولند در اوهایو، دهلیز راست قلب مسئولیت دریافت خونی را دارد که از بدن به سمت قلب بازگشته‌است و خون از این دهلیز به درون حفره پایینی که بطن راست نام دارد فرستاده می‌شود و پس از آن نیز از این بطن به سوی ریه‌ها می‌رود تا اکسیژن دریافت کند. پزشکان احتمال می‌دهند بزرگی قلب در این مرد مادرزادی بوده‌است، با این‌همه عوامل زیادی می‌توانند به بزرگ شدن دهلیز قلب منجر شوند. برای مثال شرایطی که باعثجریان بیش از اندازه خون در قلب شود باعثبزرگتر شدن دهلیز خواهد شد زیرا این حفره با افزایش میزان خون به فضای بیشتری برای گنجاندن خون اضافه نیاز خواهد‌داشت. مشکلاتی در عروق خونی درون قلب از جمله سوراخ‌شدن یا باریک بودن دریچه تریکوسپید یا دریچه ریوی و ایجاد سوراخ میان حفره‌های قلبی می‌توانند به افزایش جریان و فشار خون درون قلب و در نهایت به بزرگ شدن دهلیز راست قلب منجر شوند. در چنین شرایطی جریان خون درون بدن مختل شده و منجر به تورم شدید اندام‌های پایینی بدن خواهد شد. این رویداد همچنین خطر لخته شدن خون و انتقال آن به ریه یا قلب را نیز در پی دارد.
ارسال نظر

نظرات کاربران