کدخبر: 2080
راستان نیوز | به گزارش راستان نیوز، نظریه آینه عقب در روانشناسی, ما را با یکی از کلیدی ترین رموز سلامت روانی آشنا میکند. این نظریه ساده، که پیاده سازی آن در زندگی, تاثیرات شگرفی در تعادل و نشاط روانی ما دارد؛ به این مطلب اشاره می کند که افراد باید مانند یک راننده اتومبیل, زندگی را برانند؛ یعنی همواره باید به شیشه جلو اتومبیل نگاه کنند و افکار خود را به آنچه پیش روی آنهاست و قرار است با آن مواجه شوند, متمرکز کنند و گاها, نیم نگاهی به آینه عقب داشته باشند. این روش صحیح رانندگی, ما را با روش صحیح زندگی کردن آشنا میکند. یعنی ما همواره در زندگی, باید همه نگاهمان به حال و آنچه پیش روی ماست, باشد و گاهگاهی در مواقع لزوم از آینه عقب به گذشته زندگیمان نگاه کنیم. برای سلامت روان, نگاه به گذشته زندگی و حسرت ها , شکست ها و اشتباهات فقط باید به اندازه آینه عقب اتومبیل باشد . آینه عقب خودرو کوچک است , در حالیکه شیشه جلو, همه دید شما را به خود اختصاص میدهد. برای سلامت روح و روانتان کمتر به گذشته و بیشتر به حال و آینده نگاه کنید و هرازچند گاهی به آینه عقب نگاهی بیندازید و از تجربیات گذشته برای به جلو راندن استفاده کنید. یادتان باشد اگر در حال رانندگی فقط به آینه عقب نگاه کنید, تصادف وحشتناکی در انتظارتان خواهد بود.
ارسال نظر

نظرات کاربران