کدخبر: 1416
راستان نیوز | به گزارش راستان نیوز , شش انگشتی نقشی که داوود رشیدی در هزار دستان بازی می کرد حال رقیبی با ۳۱ انگشت پیدا کرده است. این کودک چینی که نامش «هونگ هونگ» است، به دلیل دریافت ژن‌های وراثتی از مادرش اینگونه به دنیا آمده است. وی در دستانش ۱۵ انگشت و در پاهایش ۱۶ انگشت دارد. مادر این کودک نیز انگشتان زائدی در دستانش داشت و به نظر می‌رسد این کودک ژن‌های وراثتی مادرش را دریافت کرده است. به گفته مادر این کودک که در وضعیت معیشتی دشواری به سر می‌برد، برای مداوای فرزندش به ۵۰ هزار پوند نیاز است.
ارسال نظر

نظرات کاربران