کدخبر: 9497
راستان نیوز | سه واژه رشد، پیشرفت و توسعه در ادبیات کشور داریم که متاسفانه درهم تنیده شده اند؛ باید بگویم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ما رشد و پیشرفت زیادی داشته ایم. بگذارید ابتدا معنی و مفهوم رشد و پیشرفت را برای خوانندگان بنویسم. رشد یعنی تکثیر وضع موجود، بدون عمق دهی و تغییر پیچیدگی شرایط اکنون. مثلا کارخانه ایران خودرو اگر n تا ماشین تولید می کرد اکنون شده 2+n و این یعنی رشد! پیشرفت یعنی وضع موجود با فن آوری مادی بهتری افزایش پیدا کند. اما در رابطه با معنی و مفهوم توسعه ، باید بگویم که از سال 1284 تا 1395 درگیر گذار از سنت به مدرنیته هستیم. در واقع به ایران کشور در حال توسعه می گویند و متاسفانه هنوز در حال گذار هستیم و معلوم هم نیست که در کجای راه توسعه قرار داریم! 110 سال است که دولت مدرن در ایران به دنیا آمده است و بر همین اساس باید بگویم که فرآیند توسعه از انقلاب مشروطیت شروع شد. متاسفانه 2 ماه بعد از امضاء فرمان مشروطیت، نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان فوران کرد و مسیر کل کشور، تغییر یافت! در سال 1313 دانشگاه تهران افتتاح می شود و قریب هشتاد و خرده ای سال است که آموزش و پرورش مدرن در ایران متولد شده؛ پس چرا در همان نقاط اولیه ایستاده ایم؟ حد ورزش ایران همانی است که در المپیک مشاهده کردیم. ما با وجود رشد و پیشرفت زیادی که پس از انقلاب اسلامی داشته ایم، لیکن هنوز با مفهوم توسعه بیگانه هستیم. به عنوان مثال اکنون ماشین های متفاوتی تولید می شود و در زمینه راه سازی رشد و پیشرفت زیادی کرده ایم؛ پس چرا آمار تصادفات و تلفات جاده ای زیاد است؟ چرا رشد و پیشرفت فن آوری نمی تواند مانع از این خسارت های دلخراش باشد؟ رشد و پیشرفت زیادی داشته ایم و صاحب اطلاعات فراوانی هستیم پس چرا آمار طلاق، اعتیاد، رشوه و ......در جامعه بسیار زیاد است؟ رشد و پیشرفت زیادی داشته ایم پس چرا بعضی از صاحبان صنایع از زیر بار مالیات فرار می کنند؟ رشد و پیشرفت زیادی داشته ایم پس چرا پرونده های مفتوح در دادگستری کشور بیشمار است؟ رشد و پیشرفت زیادی داشته ایم پس چرا هنوز در جامعه برای برگزاری یک کنسرت این همه حاشیه وجود دارد؟ رشد و پیشرفت زیادی داشته ایم پس چرا در بعضی از دولت ها این همه اختلاس صورت پذیرفته است؟ رشد و پیشرفت زیادی داشته ایم پس پرونده فساد در فوتبال چیست؟ رشد و پیشرفت زیادی داشته ایم پس این همه انتقاد برای چیست؟ در زمینه تحصیلات و مدرک گرایی رشد و پیشرفت خارق العاده ای داشته ایم پس این واماندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای چیست؟ مقدمه بالا به این دلیل است که بیشتر فکر کنیم که چرا با وجود رشد و پیشرفت کمی و ارتقاء آماری ، پس چرا یک جامعه توسعه یافته به حساب نمی آییم؟ توسعه و توسعه یافتگی از دل آموزش بیرون می آید. نظام آموزشی کشور دچار ایرادات فراوانیست؛ چرا که آموزش توسعه یافتگی از دوران کودکی آغاز می شود. توسعه از وقتی رخ می دهد که آن ابعاد رشد و پیشرفت روح پیدا کند. ما در جامعه رفاه نسبی داریم لیکن رضایت نداریم! از نقطه نظر مدرنیزاسیون و نوسازی در شرایط مناسبی قرار داریم اما از لحاظ تفکر مدرنیته دچار مشکل هستیم. در توسعه یافتگی جامعه جاندارتر می شود؛ یعنی حساسیت ها و توجهات نسبت به همه موضوعات زندگی زیستی در نقطه تعادل قرار دارد. ما از لحاظ فرهنگی و رفتاری که بعد مهم توسعه یافتگی است، دچار ایرادات فراوانی هستیم و تا هنگامی که نظام آموزشی ما حافظه محور و مشق محور باشد فقط در فضای رشد و پیشرفت باقی می مانیم و رشد و پیشرفت هم با مقوله توسعه یافتگی متفاوت است! توسعه یافتگی در ساختار ذهن، فکر، اخلاق، خلق و خو، تخصص، حساسیت اجتماعی و ....تاثیر می گذارد. متاسفانه ما در این مقولات دچار مشکلات فراوانی شده ایم. پس رشد و پیشرفت روز افزون، دلیلی بر آن نیست که بتوانیم مدال ها را در المپیک درو کنیم؛ ما به دلیل فقدان توسعه یافتگی، همانی هستیم که در المپیک دیدیم! نوشته ای از امید فراغت
ارسال نظر

نظرات کاربران