کدخبر: 8871
راستان نیوز | مزدک میرزایی در میز گرد شبکه 3 از کارشناسان از جمله علیرضا حیدری می خواهد که عریان راجع به وضعیت کشتی کشور صحبت کند.هر چند که صحبت های خارج از گود معمولا قابل اعتنا نیست ولی شنیدنش خالی از لطف نیست. به گزارش راستان نیوز، حیدری که فرصت یافته در روزهایی که کشتی حرف آخر را در المپیک می زند با بیان ابتدایی ترین دروس کشتی نظیر خصوصیاتی که یک کشتی گیر باید داشته باشد سخن می گوید. از چستی،چالاکی و سرعت یک کشتی گیر ششدانگ می گوید و در ادامه می افزاید باید کشتی گیر زیر ندهد و زیر بگیرد اضافه می کند باید کشتی گیر یک دست را بگیرد و دست دیگر را هم بگیرد می گوید باید فن بزند و فن نخورد وی اشاره می کند اگر کشتی گیر سالتو بلد نباشد نمی توانی به او بگویی سالتو بزند و چند سخن نغز دیگر در مورد کشتی و المپیک. مزدک میرزایی که سکوت کرده و حیدری که گویا سال ها منتظر چنین روزی بوده است دوباره بصورت نامفهوم به گرمکن های کشتی گیران اشاره کرده و آماری دو هزار تایی از گرمکن کشتی گیران می دهد. عامل عدم موفقیت کشتی گیران را (به زعم خودش) حضور مسئولین در ریو می داند و می گوید باید به جای آن ها آنالیزور با فیلمبردار می بردند که کارشناس دیگر می گوید بردن فیلمبردار در المپیک ممنوع است. مجری برنامه که از حرف های قهرمان سال های دور چیزی دستگیرش نشده می گوید باید به پخش برویم. بعد از چند آگهی دوباره برنامه شروع می شود و حیدری در یک چرخش مشهود شروع به تعریف از کشتی و رسول خادم می کند و با عجله از مردم خداحافظی می کنند. علیرضا حیدری برخلاف همیشه که با ظاهر آراسته به تلویزیون می آید ظاهرا خیلی سریع خود را به سیما رسانده و اطلاع ندارد که کشتی آزاد بهترین نتیجه را طی بیست سال گذشته گرفته است.
ارسال نظر

نظرات کاربران