کدخبر: 8814
راستان نیوز | زمانی که عبدولی با فن فیتو کشتی گیر کره ای را در بازی ها ی اینچئون تاباند و داور آن را مردود دانست و دستیابی وی را به طلا ناکام گذاشت. کسی فکر نمی کرد که همان داور در مقابله با کشتی ایران رضا یزدانی را نیز ناکام کند. رضا یزدانی که کشتی گیر جمهوری آذربایجانی را کاملا در خاک نشاند و با این خاک وی پیروز میدان و فینالیست می شد این داور خاک را قبول نکرد و یزدانی بازنده شد. اگر آقای رسول خادم بجای باد زدن کشتی گیران در کنار تشک که برای مربیان کشتی بسیار افتخار آفرین هم هست، در قامت یک رییس فدراسیون در راهروهای فدراسیون جهانی کشتی به رایزنی با تصمیم گیران این فدراسیون می پرداخت حال شاهد این نبودیم که برای دو بار از یک سوراخ گزیده شویم.
ارسال نظر

نظرات کاربران