کدخبر: 8812
راستان نیوز | اگر در شانزدهمین روز برگزاری مسابقات المپیک ریو نگاهی به ده کشور اول جدول مدال های المپیک داشته باشیم امریکا با 116 مدال و بریتانیا در رده دوم با 66 مدال قرار دارند. به گزارش راستان نیوز، اگر از روسیه که از دوران شوروی سابق، همیشه سرمایه گذاری عظیمی در ورزش قهرمانی داشته است و چینی که به دلایل جمعیتی و اقتصاد قوی در سال های اخیر و نیاز به حضور مقتدرانه در همه عرصه ها از جمله ورزش در سطح جهانی، بگذریم؛ تا رده سیزدهم جدول مدال ها، کشورهای توسعه یافته و ثروتمند دنیا قرار دارند. در میان کشورهای بعدی، چند کشور ثروتمند دیگر مانند سوییس، کانادا، بلژیک و سوئد نیز حضور دارند که با کسب مدال های کمتر نسبت به رده اولی ها، از نظر کسب مدال، در میان کشور های در حال توسعه قرار گرفته اند؛ که بیشتر به دلیل شرایط آب و هوایی، در ورزش های زمستانی پیشرو هستند. اما سه کشور بعدی مانند جامائیکا که به دلیل تک رشته دو های سرعت زنان و مردان به دلیل آناتومی خاص آنان، صاحب مدال هستند تا برزیل که این دوره به دلیل میزبانی توانست مدال خود را افزایش دهد و کنیایی که مانند جامائیکا، در دو های استقامت زنان و مردان در رده شانزدهم قرار گرفته است. آنچه که حائز اهمیت است و جداول کسب مدال در المپیک های مختلف نشان می دهد، نسبت مستقیم توسعه یافتگی کشورها با مدال آوری در المپیک ها است. نکته دیگری که در مدال آوری کشورها خودنمایی می کند مشارکت زنان در مدال آوری است. هر چه زمینه های مشارکت زنان در امور اجتماعی از جمله ورزش در کشورها بیشتر باشد بر تعداد مدال ها افزوده می شود. چه کسی می تواند منکر تعداد مدال هایی که زنان کشورهای مرفه به کشورشان هدیه کرده و می کنند شود. بحث اساسی دیگری که مطرح است تنوع مدال ها در رشته های مختلف ورزشی از جمله رشته های گروهی است. ورزش در کشورهای پیشرفته به دلیل رفاه مادی و امکانات ورزشی در نزدیکی محل سکونت مردم، موجب همگانی شدن آن و در نتیجه توسعه و تنوع آن در بعد قهرمانی شده است. هرچه از کشورهای صدر جدول فاصله  می گیریم تنوع رشته ها کم شده و وابستگی به تک رشته ها بیشتر می شود. باید توجه داشت در کسب مدال در المپیک میانبری وجود ندارد. هرچه کشورها توسعه یافته تر باشند مدال آوری بیشتری خواهند داشت. این توسعه یافتگی باید همه جانبه باشد. پس می توان گفت ورزش و مدال آوری در المپیک زائیده ی وضعیت رفاه اجتماعی و توسعه یافتگی کشورهاست.
ارسال نظر

نظرات کاربران