کدخبر: 8673
راستان نیوز | در یک کشتی جنجالی حسن یزدانی توانست کشتی گیر قدرتمند روس را شکست دهد. به گزارش راستان نیوز، کشتی گیر روس که با حربه ی استراحت هنگام پانسمان ابروی شکافته خود، به دنبال سرد کردن کشتی گیر ما حسن یزدانی بود نتوانست با این حربه و کمک تمام و کمال داوران به پیروزی برسد. با این وجود یزدانی با اینکه 6 صفر عقب بود در ادامه با سرعت و اجرای فن توانست حریف را شکست دهد.یزدانی با این طلا توانست طلسم 16 ساله ی کشتی آزاد را در گرفتن طلای المپیک نیز بشکند.
ارسال نظر

نظرات کاربران