کدخبر: 8187
راستان نیوز | کشتی گیر جوان روس توانست حبیب اله اخلاقی را ضربه فنی کند. حبیب اله اخلاقی کشتی گیر خوب کشورمان که توانسته بود به خوبی با کشتی گیر روس مبارزه کند، در حالیکه هر دو کشتی گیر لحظات سختی را به لحاظ خستگی می گذراندند در یک لحظه اسیر وی شد و ضربه فنی شد.
ارسال نظر

نظرات کاربران