کدخبر: 1765
راستان نیوز | فرهنگ حاکم بر یک جامعه که پارامتر های مختلفی برآن تاثیر گذار هستند همواره تحت تاثیر یکسان از آن عوامل نیستند, بلکه وزن هر یک از عوامل در شرایط مختلف اجتماعی متفاوت بوده و در هر مقطع از نشانه هایی در جامعه می توان به تاثیرات عوامل مختلف پی برد.با توجه به اینکه فرهنگ جامعه به روش ها ریاضی قابل اندازه گیری نیست یا شاید با مدل های ریاضی به سختی بتوان به نتایج کمی از فرهنگ رسید اما با برگزیدن و انتخاب شاخص هایی می توان به کیفیت تغییرات فرهنگی در یک جامعه پی برد. برای روشن شدن مطلب به بررسی وزن دولت ها در تغییرات فرهنگی جامعه ایرانی به اختصار می پردازیم و برای اینکه راه دوری نرفته باشیم به تاثیر دولت احمدی نژاد و دولت روحانی بر تغییر کیفی فرهنگ در جامعه, با استفاده از تغییر رویکرد فرهنگی یک الگوی سر شناس جامعه, تاثیر فرهنگی دو دولت را مقایسه خواهیم کرد. کافیست به دو عکس زیر توجه کنیم:[caption id = " attachment _ ۱۷۶۶ " align = " alignnone " width = " ۳۰۰ "]تخته نرد دایی و زنجانی در دولت احمدی نژاد[/ caption][caption id = " attachment _ ۱۷۶۷ " align = " alignnone " width = " ۳۰۰ "]شطرنج دایی با نابغه ۱۳ ساله در دولت روحانی[/ caption] بدون هیچ قضاوتی دو تصویر فوق شاخصی است برای فهم تغییر رویکرد فرهنگی توسط یک فرد سرشناس جامعه که خواسته یا نا خواسته شرایط فرهنگی جدید را در دولت جدید درک کرده و بهتر بگوییم تحت تاثیر افکار عمومی به آن تن داده است. تا امروز عموما در رسانه ها آنچه در دولت قبل بر ملت ایران رفت را, از منظر سیاسی یا اقتصادی بررسی کرده اند. آیا وقت آن نرسیده است که ابعاد و زوایای خسارات فرهنگی دولت گذشته را که از خود به جا گذاشته, نیز مورد بررسی ومطالعه قرار دهیم.
   
ارسال نظر

نظرات کاربران