کدخبر: 16551

اقدامی که ناکام ماند

محمد محمدی راد، عضو هیات مدیره شورای بازرگانی ایران - اسپانیا که هماهنگی های تاسیس کمپ رئال مادرید در ایران را انجام می داد در رابطه با احداث کمپ رئال مادرید در ایران گفت: «تیم های اسپانیایی ساختارهای خاص خود را دارند.

راستان نیوز |

محمد محمدی راد، عضو هیات مدیره شورای بازرگانی ایران - اسپانیا که هماهنگی های تاسیس کمپ رئال مادرید در ایران را انجام می داد در رابطه با احداث کمپ رئال مادرید در ایران گفت: «تیم های اسپانیایی ساختارهای خاص خود را دارند. خود فوتبال موضوعات خاص و پیچیده خود را دارد. با هر کسی اینجا صحبت کردیم می گفتند که کاری با بنیان و موسسه رئال مادرید ندارند و می خواهند فقط مدرسه رئال را در ایران بسازند ولی با الگوهای خودشان و مدیریت خودشان.»

وی افزود:«رئال تیم کوچکی نیست و پولدارترین باشگاه فوتبال جهان است. خودش برنامه ریزی خاص خود را دارد.»

محمدی راد گفت: «رئال مادرید حاضر نبود در ایران سرمایه گذاری کند ولی حاضر بود که کمپ فوتبالش را با سرمایه گذاری داخلی در ایران شروع کند. قرار بود بعد از آن کلینیک رئال را تاسیس کند که مربیان برای آموزش به مادرید بروند و مرحله سوم می توانستند مدرسه رئال را تاسیس کنند اما خواسته ایران تنها تاسیس مدرسه رئال مادرید بود ولی آن ها این عقیده را داشتند که زمینه ها آماده شود و بعد مدرسه تاسیس شود.»

 

ارسال نظر

نظرات کاربران