کدخبر: 10363
راستان نیوز | طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال، سرپرست نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان منصوب شد. به گزارش راستان نیوز و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، طی حکمی از سوی مهدی تاج رئیس فدراسیون، لیلا صوفی زاده به عنوان سرپرست نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان منصوب شد. در حکم رئیس فدراسیون آمده است: با عنایت به اختیارات حاصل از بند 10-1 از ماده 38 اساسنامه فدراسیون فوتبال و همچنین با توجه به بند یازده از مصوبه مورخ 6/10/93 مجمع عمومی فدراسیون، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان تعیین می شوید. بدیهی است برنامه ریزی، نظارت و سازماندهی فوتبال بانوان در تمامی ابعاد ملی، بین المللی و بویژه زمینه های فرهنگی از اهم وظایف محوله است. امید است با یاری خداوند سبحان موفق و موید باشید. پیش از این الهه عرب عامری این سمت را در اختیار داشت که دو روز قبل استعفا داد.
ارسال نظر

نظرات کاربران