کدخبر: 1541
راستان نیوز | یک تصور تخیلی جالب این است که سیارات دیگر منظومه شمسی را در فاصله ماه با زمین تصور کنیم. اگر سیاره زحل بجای ماه قرار داشت, تصویر زیبایی از زمین داشتیم. البته باید دانست که اگر چنین حالتی وجود داشت, بعلت نیروی گرانش یا جاذبه این سیاره, زندگی و حیات بر روی کره زمین نمی توانست اینگونه باشد و صرفا این یک تصور است...
ارسال نظر

نظرات کاربران