کدخبر: 8141
راستان نیوز | همه می دانیم که وجود جنگلها چقدر برای تولید اکسیژن و و جود حیات ضروری هستند؛ ولی معمولا کمتر به اهمیت جنگلهای درون دریاها فکر میکنیم. جنگلهای دریایی یا کلپ ها، همان جلبک های عظیم دریایی هستند که با کاهش اسیدیته آب، وجودشان برای حیات دریایی و حتی زمینی، بسیار مهم و ارزشمند است. به گزارش راستان نیوز به نقل از ایسنا، جنگل‌های کلپ از درخت تشکیل نشده‌اند بلکه عناصر تشکیل‌دهنده آنها جلبک‌های بزرگ و در هم تنیده در زیر آب هستند که در دریاهای کم عمق و معتدل رشد می‌کنند و زیستگاه‌های مناسبی برای گونه‌های متعدد آبزیان محسوب می‌شوند. محققان بر این باورند که این جنگل‌های جلبکی با جذب دی اکسید کربن از آب دریا همچون جنگل‌های خشکی که این گاز را از هوا جذب می‌کنند می‌توانند به کاهش اثرات جانبی منفی سوخت‌های فسیلی و در نتیجه کاهش اسیدی شدن اقیانوس‌ها کمک کنند. "تری کلینگر" از مرکز مطالعه اسیدی شدن اقیانوس‌ها در دانشگاه واشنگتن گفت: جلبک‌ها و مانگروها در فرآیند فتوسنتز، دی اکسید کربن را مصرف می‌کنند. کارشناسان و محققان زیست محیطی اکنون این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا گیاهان دریایی نیز می‌توانند مقدار کافی از این گاز گلخانه‌ای را مصرف کنند تا تفاوت معناداری در ترکیب آب دریاها بوجود آید. برای کشف پاسخ این سوال محققان در نظر دارند در فصل زمستان این موضوع را مورد آزمایش قرار دهند و بررسی کنند که جلبک‌ها تا چه میزان می‌توانند در کاهش اسیدی شدن آب اقیانوس‌ها از طریق رشد جنگل‌ها موثر باشند. به گفته محققان، نوسان شدید حجم دی اکسید کربن در جو به دلیل احتراق سوخت‌های فسیلی و از بین بردن جنگل‌های استوایی، علت تغییرات اقلیمی و اسیدی شدن اقیانوس‌هاست. اسیدی شدن آب اقیانوس‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که سطح PH آب دریا کاهش می‌یابد چرا که اقیانوس‌ میزان بیشتری از این گاز را از جو جذب می‌کند. به گزارش مونگابی، محققان در این بررسی به دنبال آن هستند در زمان رشد سریع جلبک‌ها به جمع آوری اطلاعات در مورد چگونگی تاثیرگذاری جنگل‌های کلپ بر ترکیب آب داخل و خارج از انبوهی از جلبک‌ها بپردازند. همچنین مهم است این اطلاعات هم در طول روز که جلبک‌ها دی اکسید کربن را هنگام فتوسنتز مصرف کرده و هم در شب که این گاز را منتشر می‌کنند جمع آوری شود. اسیدی شدن آب اقیانوس‌ها پدیده نامطلوبی است که هر چند در مقیاس‌های پایین می تواند به حیات آبزیان لطمه و آسیب جدی وارد کند.
ارسال نظر

نظرات کاربران