کدخبر: 3463
راستان نیوز | روند افزایش حفر چاههای عمیق، باعث می شود که 50 تا 60 سال آینده، دیگر آبی در تهران نباشد و تهران به شهری سنگی آهنی تبدیل شود. به گزارش راستان نیوز، به نقل از ایرنا، پرویز کردوانی پدرکویر شناسی ایران گفت : علل توسعه بیابان در کشور، حفر چاه های عمیق علت اصلی توسعه بیابان در کشوراست. وی افزود: آمار دقیقی از تعداد چاه های عمیق در کشور وجود ندارد؛ برخی می گویند حدود 600 هزار حلقه چاه در کشور حفر شده است که از این تعداد حدود 200 هزار حلقه غیر مجاز است اما واقعیت این است که تعداد چاه ها بیشتر از این آمار است. کردوانی ادامه داد: قطعا روزانه تعداد زیادی چاه غیرمجاز در حال حفر شدن است بدون اینکه نهادی متوجه شود و اگر به همین روال پیش رود 50 تا 60 سال آینده دیگر آبی در تهران نخواهد بود و به شهری سنگی آهنی تبدیل خواهد شد. وی ادامه داد: چند سالی است که سیاست ها به سمت بسته شدن چاه های غیر مجاز در روستاها پیش می رود در حالی که بستن یک چاه به معنای نابودی حداقل 20 خانواری است که معیشت آنها وابسته به آن چاه است و این یعنی خالی شدن روستا و مهاجرت به شهر، بنابراین باید با برنامه ریزی و دقت بیشتری این کار را انجام داد. پدر کویرشناسی ایران گفت: امروزه توسعه بیابان در ایران از نوع خالی شدن روستاها است، در یزد حدود 90 درصد روستاها در حال خالی شدن و این به معنای اضافه شدن بیابان در کشور است. وی افزود: طبق کنوانسیون جدید سازمان ملل دیگر تعریف بیابان یا بیابان زایی فقط شامل نابودی پوشش گیاهی نمی شود بلکه در مورد نابودی تمام موجودات زنده است در واقع اگر روستایی خالی از سکنه شود یعنی پوشش گیاهی و گونه های حیوانی موجود در آن نابود و به بیابان تبدیل شده است، در واقع به کاهش فعالیت و تولید موجودات زنده بیابان گفته می شود. کردوانی تاکید کرد: هرچه زمان می گذرد پوشش گیاهی کمتر می شود و نوع جدیدی از بیابان به وجود می آید.
ارسال نظر

نظرات کاربران