کدخبر: 12297
راستان نیوز | حیوان اسطوره ای ایرانی، با نام گریفن (Gryphon)، ترکیبی از شیر و عقاب است، که در حقیقت وجود داشته و زندگی میکرده است. به گزارش راستان نیوز، وجود موجودات حد واسط، همواره بحث بسیار جدی برای زیست شناسان بوده است. وجود این موجودات در دوره های مختلف تکامل موجودات در زمین، ثابت شده است و فسیل های بسیاری از این موجودات وجود دارد. روند تکاملی موجودات در کره زمین، از موجودات ساده تر شروع شده و به موجودات پیچیده تر ادامه یافته است. پیدایش مهره داران از ماهیها شروع شده و بدنیال آن دوزیستان، خزندگان, پرندگان و پستانداران بوجود آمده اند. بدن پرندگان پیشرفته تر از خزندگان و پستانداران، پیشرفته تر از پرندگان هستند. فسیلی به نام "آرکئوپتریکس" که حد واسط بین خزندگان و پرندگان می باشد، کشف شده است. این موجود منقاری مشابه با پرندگان داشته و در عین حال دندان هم داشته است. [caption id="attachment_12299" align="alignnone" width="300"]فسیل حد واسط بین خزنده و پرنده[/ caption] تراپسیدها نیز حلقه حدواسط بین پستانداران و خزندگان هستند. این جانوران صفاتی مثل نداشتن فلس و داشتن مو و شباهت های جنینی بسیار با پستانداران هستند و از طرفی خصوصیات خزندگان را دارند.[caption id = " attachment _ ۱۲۳۰۰ " align = " alignnone " width = " ۳۰۰ "]تراپسیدها[/ caption] در این میان، ما موجودات اسطوره ای و افسانه ای زیادی داریم که شبیه به دو موجود هستند. یکی از آنها موجود افسانه ای بنام گریفن است که هم مجسمه آن در تخت جمشید، و هم تندیس آن از لعاب، در چغازنبیل کشف شده است. این موجود در حقیقت وجود داشته و حد واسط پرندگان و پستانداران بوده است. محل کشف تندیس گریفن: محوطه باستانی چغازنبیل در دروازه پلکان شمال غربی زیگورات، تاریخ کشف بین سالهای ۱۳۲۹ تا ۱۳۴۱ خورشیدی جنس: سفال با لعاب سفید فیروزه ای ابعاد از طول منقار تا دم ۱/۱۹ سانتیمتر[caption id = " attachment _ ۱۲۳۰۲ " align = " alignnone " width = " ۳۰۰ "] تندیس گریفن از لعاب[/caption]
ارسال نظر

نظرات کاربران