کدخبر: 8937
راستان نیوز | معاون رییس جمهور با اشاره به الواح هخامنشی؛ بزرگترین محموله تاریخى و فرهنگى ایران در امریکا گفت: در ٣ دادگاه به استرداد این الواح به ایران رأى داده شده است. به گزارش راستان نیوز به نقل از ایلنا، مسعودسلطانى‌فر در نشست خبرى گفت: در ابتداى کار دولت سازمان میراث فرهنگى تنها دستگاهى بود که فقط در ١٠ درصد از شهرستان‌ها اداره داشت. وى ادامه داد: یعنى از مجموع ٤٣٥ شهرستان کشور در ٤٦ شهرستان دفتر در ١٤٠ شهرستان نمایندگى و در باقى شهرستان ها حتى یک فرد را هم نداشتیم که براى میراث فرهنگى گردشگرى و صنایع دستى کار کند. معاون رئیس جمهور افزود: اما اکنون در ٢٠٠ شهرستان اداره داریم و این کار را بدون ایجاد پست جدید و یا اضافه کردن نیرو و با توزیع مناسب نیرو انجام دادیم. سلطانى‌فر گفت: یکى از مهم‌ترین دستاوردهاى ما در این ٣سال این بود که حفظ میراث فرهنگى را به عنوان یک أصل پذیرفته شده براى بسیارى از مسئولان کشور به باور رساندیم. وى با اشاره به اینکه اقدام دیگر ما استرداد ٤ مجموعه تاریخى فرهنگى به ایران بود که در ٥٠ سال پیش به یغما رفته بود، افزود: اکنون نیز بزرگترین محموله تاریخى و فرهنگى ایران در امریکا یعنى الواح هخامنشى در ٣ دادگاه به استردادشان به ایران رأى داده شده که باید صبر کنیم تا اگر درخواست تجدید نظر شود؛ در دادگاه چهارم شرکت کنیم. معاون رئیس جمهور توضیح داد: این ٣٠ هزار قطعه در سال ١٣١٤ بنا به تصویب دولت براى مطالعه به موسسه شرق شناسى شیکاگو منتقل می‌شود و ظرف ٣ سال بازگردد که البته بخشى از آن در سال‌هاى٢٧، ٥٠ و ٨٣ بازگشت، اما پس از آن با ادعاى بازماندگان یک حادثه تروریستى در بیت المقدس که ایران را در این حادثه دخیل مى دانستند؛ این روند متوقف شد تا اینکه دادگاه رأى به نفع ما داد.
ارسال نظر

نظرات کاربران