کدخبر: 812

معمولا عبارت کار فرهنگی که به میان می آید بلافاصله به یاد کلاس خط و نقاشی، قرآن، نمایش فیلم یا برگزاری کنسرت موسیقی می افتیم... اما ارتباط این کلمه را با این فعالیتها به درستی نمی دانیم...

راستان نیوز |

راستان نیوز | معمولا در سطوح مختلف جامعه، کلمه بی فرهنگ زیاد استفاده میشود؛ حتی در قشر تحصیل کرده بعضا بکار برده میشود. اما آیا ما معنی کلمه فرهنگ را میدانیم؟

 معمولا عبارت کار فرهنگی که به میان می آید بلافاصله به یاد کلاس خط و نقاشی، قرآن، نمایش فیلم یا برگزاری کنسرت موسیقی می افتیم... اما ارتباط این کلمه را با این فعالیتها به درستی نمی دانیم...

سزاوار است، ایرانیان که صاحب کشوری با فرهنگ و تمدنی بسیار قدیمی و چند هزار ساله هستند، مفهوم فرهنگ را بدانند و با آگاهی از آن استفاده کنند. فرهنگ از دو کلمه "فر" به معنای بالا و "هنگ" به معنای کشیدن تشکیل شده است. در واقع "فرهنگ" به معنای "بالا کشیدن" است.

انسان بواسطه دارا بودن توانایی اندیشیدن و نیروی عقلانی که خاص انسان است؛ می تواند با تفکر در مورد پدیده های جهان آنها را پردازش کرده و روشهایی برای بهتر زیستن و ارتقاء سطح زندگی خود پیدا کند؛ یعنی خود را بالا بکشد و از هر جایی که قرار دارد با استفاده از نیروی اندیشه، خود را به سطح بالاتری از زندگی بکشاند.

زمانی یک جامعه سطح فرهنگی اش از یک سطح به سطح بالاتری می رسد که افراد آن جامعه سطح تفکر و نحوه نگاهشان به زندگی، ارتقاء یابد. این ارتقاء سطح تفکر و تعقل و اندیشیدن درباره زندگی است که افرادی، دارای سطح فرهنگی بالاتری نسبت به بعضی میشوند. پس همه انسانها صاحب فرهنگ هستند چراکه از نیروی تفکر برخوردارند؛ تفاوت انسانها در سطح فرهنگی آنهاست.

جوامعی که به این باور رسیده اند دروغگویی غلط است، نسبت به جوامعی که دروغگویی در آنها رواج دارد، از سطح فرهنگی بالاتری برخوردارند. پس تفاوت انسانها در داشتن یا نداشتن فرهنگ نیست بلکه در سطح پایین تر یا بالاتر در فرهنگ آنان است؛ بطوریکه حتی انسانهای نخستین، صاحب فرهنگ بودند؛ ولی از نوع فرهنگ غارنشینی.

انسانها با فرهنگ های متفاوت یعنی انسانهایی با نوع نگاه و نوع تفکر متفاوت. پس نتیجه می گیریم همه انسانها صاحب فرهنگ هستند و اطلاق کلمه بی فرهنگ به هر انسانی با هر طرز فکر و رفتاری، اشتباه است چراکه تفاوت انسانها یا جوامع در سطح فرهنگی است.

ارسال نظر

نظرات کاربران
  • ناشناس

    درک مفهوم فرهنگ، شاید بتواند به تعالی نوع نگرش ما کمک کند. مرسی از مقاله خوبتون