کدخبر: 5199
راستان نیوز | با ترجمه عبدالله کوثری، رمان «حکومت نظامی» نوشته خوسه دونوسو منتشر شد. به گزارش راستان نیوز، این مترجم درباره این رمان به ایسنا گفت: رمان «حکومت نظامی» دومین رمان خوسه دونوسو نویسنده شیلیایی است که در ایران منتشر می‌شود. پیش‌تر از او رمان «باغ همسایه» را ترجمه و منتشر کرده بودم. رمان «حکومت نظامی» به وقایع مختلف دوران بعد از دیکتاتوری پینوشه در شیلی می‌پردازد. به گفته کوثری، رمان «حکومت نظامی» دو سه روزی است که از سوی نشر نی منتشر شده است. خوسه دونوسو مثل بیشتر نویسندگان هم‌نسل خود، کارلوس فوئنتس، گابریل گارسیا مارکز و خولیو کورتاسار اولین نوشته‌های خود را در اواسط دهه 1950 منتشر کرده است. کوثری همچنین گفت در حال حاضر مشغول تصحیح متون و حروف‌چینی ترجمه‌ آثار اورپیدوس است.
ارسال نظر

نظرات کاربران