کدخبر: 474

مبنای ارتباطات در گذشته تاریخی ایران، بر اساس تجارت بوده و نه بر اساس تولید؛ بنابراین فرهنگ مردم داری و تعارف وارد فرهنگ ایرانی شده است.

راستان نیوز |

راستان نیوز | مبنای ارتباطات در گذشته تاریخی ایران، بر اساس تجارت بوده و نه بر اساس تولید؛ بنابراین فرهنگ مردم داری و تعارف وارد فرهنگ ایرانی شده است.

قرار گرفتن شهرهای ایران در مسیر جاده ابریشم و عبور تجار و بازرگانان ایرانی و غیر ایرانی در این مسیر، یکی از مهمترین علل ایجاد فرهنگ تعارف، مردم داری و مهمان نوازی در مردم ایران بوده است.

جادهٔ ابریشم یا راه ابریشم شبکهٔ راه‌های به‌ هم‌ پیوسته‌ای با هدف بازرگانی در آسیا بوده که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می‌داد؛ مسیری که تا سدهٔ پانزدهم میلادی، بزرگ‌ترین شبکهٔ بازرگانی دنیا بود.

مسیر جاده ابریشم از شهرهای ساحلی شرق چین آغاز میشد و مسیر جنوبی آن با گذشتن از مرزهای چین، وارد قرقیزستان می گردید.

نخستین منزل آن اوزکند و سپس اوش از جمله کانونهای مهم تولید ابریشم بود و هم اکنون بزرگترین کارخانه ابریشم کشی و ابریشم بافی را در خود دارد. پس از آن وارد سرزمین فرغانه شده و پس از گذر از سمرقند و بخارا و جیحون به مرو و سپس سرخس کنونی می رسیده است.

جاده ابریشم از سرخس به نیشابور و سپس به ری می رسید؛ پس از گذشتن از ساوه ، همدان ، گردنه اسد آباد ، کنگاور ، بیستون ، فرمیس (کرمانشاه) ، مازورستان ، حلوان ، قصر شیرین ، جلولاء ، دسکره الملک (دستگرد ساسانی) و نهروان وارد بغداد می شده است و در کرانه رود فرات ادامه می یافت و سپس در ساحل دریای مدیترانه به شهر انکاکیه که آخرین منزل راه زمینی بود، می رسید.