کدخبر: 24132
راستان نیوز |

  نبرد برلین آخرین تهاجم بزرگ در جبهه اروپایی جنگ جهانی دوم بود و این عملیات استراتژیک به عهده ارتش شوروی گذاشته شده بود. این نبرد از ۱۶ آوریل تا دوم می سال ۱۹۴۵ به طول انجامید و طی این نبرد وزن مهمات شلیک شده توسط توپخانه ارتش شوروی در طی این نبرد از وزن کل بمب‌های رها شده توسط هواپیماهای متفقین بر فراز شهر بیشتر بود. تصاویر زیر بازسازی این نبرد توسط روسیه را در شهر مسمکو نشان می دهند.

 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 
بازسازی نبرد تاریخی برلین در مسکو
 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران