کدخبر: 22988
راستان نیوز |

 

1 - قبل از رفتن به مهمانی، با میزبان تماس گرفته و با وی هماهنگ کنید.

 

2 - بهتر است از میزبان بخواهید خود وقت مناسب را تعیین کند.

 

3 - اگر برای اولین بار به منزل کسی می‌روید بهتر است دست خالی نروید و با توجه به شرایط میزبان و در حد توان هدیه‌ای ببرید.

 

4 - در پذیرایی، محدودیت‌های میزبان را درک کنید و انتظارات بیش از حد توان او نداشته باشید.

 

5 - موضوعات اختلاف‌ برانگیز مطرح نکنید و مهمانی را به میدان جنگ و جدل تبدیل نکنید.

از هرگونه بحث سیاسی پرهیز کنید وبا کنایه صحبت نکنید .

 

6 - احترام میزبان را نگه دارید و از محکوم کردن او و به کرسی نشاندن حرف خویش منصرف شوید.

 

7 - در جمع از ثروت و دارایی‌ها و افتخارات خویش تعریف نکنید و از شغل و مقام پردرآمد و پولساز خود صحبت نکنید، بویژه اگر مخاطب شما فاقد آنها باشد.این را بدانید که مال وثروت زینت دنیا هستند.

 

8 - از گله‌گذاری و غیبت در مهمانی‌ بپرهیزید و پشت‌سر مهمانان، میزبان، دوستان و نزدیکانتان بدگویی نکنید.

 

9 - به عنوان میزبان، با مهمانان خود به گرمی رفتار کنید. از درد و غم، بیماری و گرفتاری‌های روزمره خود برای مهمانان داستان نسازید.

 

10 - اگر در منزل خود عادت غذایی یا آداب خاصی دارید که میزبان قادر به برآورده‌ کردن آن نیست از وی تقاضای آن را نکنید ( باعث دردسر یا شرمندگی او نشوید ).

 

11 - در خوردن غذا مانند منزل خود رفتار نکنید. ( از پرخوری بپرهیزید ).‌

 

12 - در مهمانی از میزبان راجع به شغلش ومیزان درآمدش نپرسید..از میران حقوق ودارائی نپرسید اینها همه موج منفی دارد.

 

13 - فراموش نکنید شما حق ندارید ‌دکوراسیون منزل میزبان را تغییر دهید.

پرده را کنار نزنید ویا روشنایی را کم وزیاد نکنید.

 

14 - در مهمانی‌ تمام‌ وقت را با یک نفر از حاضران به گفت‌ و گو نپردازید، طوری که گویی شخص دیگری در آن محل حضور ندارد.

 

15 - کودکان خود را کنترل کنید تا باعث زحمت برای میزبان نشوند. (به کودکانتان از قبل تذکر دهید.)‌

 

16 - در زمان نشستن شما تابع میزبان هستید، اگر به شما تعارف کرد که جای خاصی بنشینید، حتما رعایت کنید.

17-راجع به قیمت مبل وفرش ووسایل دیگر نپرسید..

18-در میهمانی مان موج منفی ندهید واز شایعه پراکنی دوری کنید.

19-با لباس وطلا وظاهر آنچنانی خود ، فخر فروشی نکنید اینها عزت نمی آورد ، عزت واقعی را از خدا بخواهید.

20-وبین افراد در دید وبازدید تفاوت قائل نشوید.

در دیدوبازدیدها از تجربیات سال گذشته بگویید

همدیگر را راهنمایی کنید..

دست وزبانمان خیر باشد..

چه بسا در این دید وبازدیدها گره از کاروزندگی افرادی باز شود .

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران