کدخبر: 22691

آیت اللَّه خامنه‏ اى می فرمایند: بین پخش زنده و غیر زنده تفاوت است. اگر به طور غیر زنده پخش شود و بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد و اگر به طور زنده باشد، بنابر احتیاط واجب، نگاه به آن [هر چند باعث مفسده نیز نشود] جایز نیست.

راستان نیوز |

  همه مراجع (به جز آیات عظام تبریزى و خامنه‏ اى) : اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد و تفاوتى بین پخش زنده و غیر زنده نمى‏ کند.

آیت اللَّه تبریزى: بین پخش زنده و غیر زنده تفاوت است. اگر به طور غیر زنده پخش شود و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد و اگر به طور زنده باشد، نگاه به آن [هر چند باعث مفسده نیز نشود] جایز نیست.

آیت اللَّه خامنه‏ اى: بین پخش زنده و غیر زنده تفاوت است. اگر به طور غیر زنده پخش شود و بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد و اگر به طور زنده باشد، بنابر احتیاط واجب، نگاه به آن [هر چند باعث مفسده نیز نشود] جایز نیست.

منبع:

آیت الله بهجت، توضیح ‏المسائل،(متفرقه)، م2. آیت الله فاضل، جامع ‏المسائل، ج1، س1726 و 1728. آیت الله صافى، جامع ‏الاحکام، ج2، س1719، امام، استفتاءات، ج3،(نظر)، س15. آیت الله نورى، استفتاءات، ج1، س458 و 452. آیت الله سیستانى، sistani.org، (تصویر)، ش13. آیت الله تبریزى، صراط النجاة، ج5، س1130. آیت الله خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س1182.دفتر:آیت الله وحید.

افکارنیوز

ارسال نظر

نظرات کاربران