کدخبر: 21620

اصغر فرهادى دو نماینده خود را در اسکار معرفی کرد...

راستان نیوز |

    اصغر فرهادى، دیروز انوشه انصاری و پروفسور فیروز نادری را به نمایندگى از خود و فیلم «فروشنده» براى شرکت در مراسم اسکار به آکادمى معرفى کرد.

بعد از این دعوت هر دو نفر به خبر حضورشان در مراسم اسکار واکنش نشان دادند.

انوشه انصاری در این باره گفت: باعث افتخارم است که نماینده اصغر فرهادی باشم وبخاطر او در مراسم اسکار شرکت کنم.

پروفسور فیروز نادری هم پاسخ دعوت فرهادی را داد و اظهار داشت: کلاهم را به افتخار اصغر فرهادی به خاطر ایستادگی روی اصولش برمی دارم.

ارسال نظر

نظرات کاربران