کدخبر: 2072

انواع مشاغل دوره گردی در کشورمان تا همین چند سال پیش مرسوم بود مانند لحافدوزی , یخ فروشی , چاقو تیز کنی , آب حوضی و باغچه بیل زنی , چوبکی , نفتی و

راستان نیوز |

انواع مشاغل دوره گردی در کشورمان تا همین چند سال پیش مرسوم بود مانند لحافدوزی , یخ فروشی , چاقو تیز کنی , آب حوضی و باغچه بیل زنی , چوبکی , نفتی و ... اما آنچه که شاید برای عده ای تازگی داشته باشد قلیانی دوره گرد باشد .

قلیان

ارسال نظر

نظرات کاربران