کدخبر: 20408

عکسی بسیار قدیمی و کمتر دیده شده از شیر ایرانی در تخت جمشید...

راستان نیوز |

  متاسفانه شکار بی رویه شیر ایرانی، نسلشان را منقرض کرد.

عکس زیر، آخرین عکسی است که از شیر ایرانی در تخت جمشید یا پرسپولیس یا شهر پارسه گرفته شده است.

پرسپولیس به زبان یونانی به معنی شهر پارسه است. پرس= پارس و پلیس=شهر

شیرایرانی

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران