کدخبر: 17491

تیم قطری الشمال؛

تیم قطری الشمال، ورزشگاهی با گنجایش 5 هزار نفر ساخته که شبیه ارگ کریمخان در شیراز است.

راستان نیوز |

  ورزشگاهی که شبیه یک قلعه ساخته شده است.

عکس اول مربوط به ورزشگاه تیم قطری الشمال است که گنجایش 5 هزار نفر را دارد و شبیه عکس دوم که ارگ کریمخان در شیراز است، می باشد.

 

ورزشگاه تیم قطری الشمال

ورزشگاه شبیه ارگ

ارسال نظر

نظرات کاربران