کدخبر: 16993

شاهنامه سوژه طنز تلویزیون شد

در برنامه "مثبت یک" در شب یلدا که شبکه یک تلوزیون اجرا کرد...

راستان نیوز |

   یکی از بزرگ ترین کتاب های اسطوره نگاری به شعر در دنیا، کتاب ارزشمند و فاخرِ شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی است که از دیرباز در فرهنگ ایرانیان به مناسبت های مختلف و به شکل های خاصی خوانده می شده و در مواقع لزوم جنبه های حماسی و پندهای اخلاقی آن، جامعه ایرانی را مصونیت بخشیده است.

شروع برنامه "مثبت یک" با اجرای علی ضیا، با یک طنز سخیف از داستانِ رستم و سهراب، به ابتذال کشیده شد!

هر چند در فرهنگِ کوچه بازاری، موضوعات بی ارزش گاهی بر وزنِ شعرهای مختلف فارسی شبیه سازی می شوند و در این نوشته قصدی برای قدسی کردن اشعار نیست، ولی در شبی که حتی عوام الناس نیز در جامعه با جدیت و احترامِ خاصی به شاهنامه خوانی و تفعل به حضرتِ حافظ پرداخته و رسمِ کهنِ این سرزمین را پاس می دارند، دریغا که صدا و سیمایی که به بیانِ حضرت امام باید دانشگاهی برای ملت باشد، چنین رفتار می کند.

آنچه مهم است اینکه بطور قطع این اقدام که نه از روی عمد، بلکه از روی کج سلیقگی و نا آگاهی از فرهنگ غنی کشورمان صورت گرفته است.

شاید از دست دادنِ مخاطب، کمترین آسیبی است که برنامه های اینچنینی به رسانه ملی می زند. آسیب های بزرگ چنین رفتاری با ادب و شعر پارسی در رسانه ملی، در تغییر رفتار نسل های آینده بروز و ظهور خواهد کرد؛ همانطور که نتایجِ مدیریت فرهنگی اشتباه در آثاری اینچنینی طی سالیان گذشته را در بخشی از نسلِ جوان فعلی مشاهده می کنیم.

شعری از حکیم ابو القاسم فردوسی را برای تغییر ذائقه در زیر می خوانیم.

چنین است کردار چرخ بلند                         به دستی کلاه و به دیگر کمند

چو شادان نشیند کسی با کلاه                    به خمّ ِ کمندش رُباید ز گاه

چو اندیشه گنج گردد دراز                         همی گشت باید سوی خاک باز

 

جهان را چنین است ساز و نهاد                   ز یک دست بِستد، به دیگر بداد

اگر دل توان داشتن شادمان                        به شادی چرا نگذرانی زمان

 

اگر دادگر باشی و پاک دین                          ز هر کس نیابی به جز آفرین

وگر بدنشان باشی و بدکنش                       ز چرخ بلند آیدت سرزنش

جهاندار اگر دادگر باشدی                             ز فرمان او کی گذر باشدی

کنون گر شوی آگه از روزگار                         روان و خرد بادت آموزگار

 

در شروع برنامه "مثبت یک" اجرا شد:

برنامه مثبت یک در شب یلدا

ارسال نظر

نظرات کاربران