کدخبر: 15443

نقاشی جالب مربوط به سال 1800 میلادی که توسط نقاش فرانسوی"ژیرو دروسی" کشیده شد وصحنه رد هدایا و پیشنهاد فرستاده اردشیر اول هخامنشی، توسط پزشک یونانی به نام بقراط را نشان میدهد.

راستان نیوز |

راستان نیوز | نقاشی جالب مربوط به سال 1800 میلادی که توسط نقاش فرانسوی"ژیرو دروسی" کشیده شد وصحنه رد هدایا و پیشنهاد فرستاده اردشیر اول هخامنشی، توسط پزشک یونانی به نام بقراط را نشان میدهد.

این صحنه مربوط به پزشک معروف یونانی به نام بقراط (Hippocrate) میباشد که پیشنهاد اردشیر اول هخامنشی را برای آمدن به ایران رد کرده است!

نقاشی ژیرودروسی در قرن 17 میلادی:

نقاشی بقراط توسط ژیرودروسی

در جریان طاعونی که در سال 440 قبل از میلاد در بخشی از امپراتوری ایران اتفاق افتاد اردشیراول را مجاب کرد که نمایندگانی را همراه با صندوق های طلا به سوی بقراط در یونان بفرستد و از او دعوت کند که برای از بین بردن این طاعون به ایران بیاید اما بقراط این پیشنهاد را رد میکند و پاسخ میدهد که پارسیان در زمان خشایارشاه به یونان حمله ور شدند، از همین رو مایل به همکاری با پارسیان نیست.

این ماجرا توسط "ژیرو دروسی" به تصویر کشیده است و صحنه ای را نشان میدهد که بقراط، طلا و سکه های نماینده اردشیراول هخامنشی را نپذیرفته است. این نقاشی هم اکنون در دانشگاه طب پاریس نگهداری می شود.