کدخبر: 12231

ایران سرزمینی است که همواره زنان در آن نقش آفرین بوده اند. با نگاهی به تاریخ ایران، با شخصیتهای موثر از زنانی که جایگاه ویژه خود را در تاریخ ثبت کرده اند، روبرو می شوید.

راستان نیوز |

راستان نیوز | ایران سرزمینی است که همواره زنان در آن نقش آفرین بوده اند. با نگاهی به تاریخ ایران، میتوانید به شخصیتهای موثر و ارزشمندی از زنانی که جایگاه ویژه خود را در تاریخ ثبت کرده اند، روبرو شوید و آنها را بشناسید.

نام 17 تن از زنان برجسته در ایران باستان و نقش آنان در هر دوره بصورت مجمل بیان میشود.

اسامی زیر به ترتیب تاریخی نمی باشند، بلکه بر اساس میزان استفاده از نام آنها در کتب تاریخی آمده اند.

۱ - آرتمیز: نخستین و تنها زن دریا سالار جهان تا به امروز.

او به سال ۴۸۰ پیش از میلاد به مقام دریاسالاری ارتش خشایارشاه هخامنشی رسید و در نبرد ایران و یونان ارتش ایران را از مرزهای دریایی هدایت میکرد.(لشگر کشی خشایار شاه به یونان و تصرف آتن) تاریخ نویسان یونان اورا در زیبایی و متانت، سرآمد همه زنان آن روزگار نامیده اند. آرتمیس نیز درست میباشد

۲ - یوتاب: سردار زن ایرانی که خواهر آریو برزن سردار نامدار ارتش داریوش سوم هخامنشی بوده است.

از او به عنوان شاه آتروپاتان (آذربایجان) نام برده شده است.

وی در راه وطن در حمله اسکندر به ایران کشته شد و نامی جاوید از خود برجای گذاشت. حمله اسکندر مقدونی در زمان داریوش سوم صورت گرفت.

۳ - آتوسا: آتوسا دختر کوروش کبیر و همسر داریوش اول هخامنشی و ملکه بیش از ۲۸ کشور آسیایی بود. داریوش از سرداران سپاه کوروش هخامنشی بود که با دختر کوروش، ازدواج کرد و به فرمانروایی ایران رسید. گفته میشود آتوسا در لشگر کشی های داریوش، همواره یاور فکری و روحی وی بوده است. آتوسا مادر خشایارشاه بوده است.

۴ - آرتا دخت: وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان اردوان چهارم اشکانی.

۵ - آزر میدخت: نخستین پادشاه زن ایرانی در سال ۶۳۱ میلادی و در اواخر حکومت ساسانی، سی و دومین پادشاه ساسانی شد. او پس از گشتاسب بنده، بر چندین کشور آسیایی پادشاهی کرد ولی مدت حکمرانیش کوتاه بود.

آزرمیدخت دختر خسرو پرویز، پادشاه مقتدر ساسانی بود؛ بعد از مرگ خسرو پرویز، قدرت ساسانیان رو به ضعف نهاد و چندی پس از آن، در زمان یزدگرد سوم، حکومت ساسانیان با حمله اعراب به ایران، برچیده شد.

۶ - آذر آناهید: ملکه ملکه های امپراتوری ایران در زمان شاپور یکم ساسانی. نام این ملکه بزرگ و اقدامات دولتی او در قلمرو ایران، در کتیبه های کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده و او را ستایش کرده است.

۷ - پرین: بانوی دانشمند ایرانی. او دختر کی قباد از پادشاهان ساسانی بود که هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه و کنار ممالک آریایی گردآوری نمود و یکبار کامل آنرا نوشت.

۸ - زر بانو: سردار جنگجوی ایرانی. دختر رستم و خواهر بانو گشسب. او سوارکاری زبده بود که در نبردها، دلاوری بسیاری از خود نشان داده است.

۹ - فرح رو: نام او به عنوان نخستین بانوی وزیر در تاریخ ایران ثبت شده است. وی از طبقه عام کشوری به مقام وزیری امپراتوری ایران رسید.

۱۰ - کاساندان: کاساندان همسر کوروش کبیر بود. کوروش موسس سلسله هخامنشیان در ایران و نخستین پادشاه قدرتمند کشور ایران بود. کاساندان تحت نام ملکه ۲۸ کشور آسیایی، در کنار همسرش کوروش بزرگ حکمرانی میکرده است.

۱۱ -پوران دخت: شاهنشاه ایران در زمان ساسانی. او پس از اردشیر شیرویه به عنوان بیست و هشتمین پادشاه ساسانی بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست و بر بیش از ۱۰کشور آسیایی پادشاهی میکرد.

۱۲ -شیرین: شیرین، شاهزاده ارمنی که خسرو پرویز، پادشاه ساسانی عاشق او شد. ارمنستان یکی از شهرهای کوچک ایران بود و فرمانروای ارمنستان، خسرو پرویز و شیرین حماسه ای از خود ساختند که همیشه در تاریخ ماندگار ماند. شیرین از خسرو ۴ فرزند بدنیا آورد که هر چهار فرزند در زندان کشته شدند. او سر بر جسد بی جان خسرو گذاشت و با خوردن زهر عشق اش، خسرو را جاودانه ساخت و هر دو جان باختند.

نام سه بانوی زیر، از شخصیت های اسطوره ای شاهنامه می باشند؛ که بر اساس ماهیت اسطوره ها و میثها، بر اساس شخصیت های واقعی ساخته شده اند. چنانکه فردوسی میگوید: که رستم یلی بود در سیستان منم کردمش رستم داستان

۱۳ - گرد آفرید: یکی دیگر از پهلونان زن در سرزمین ایران است. تاریخ از او به عنوان دختر " گژدهم " یاد میکند.

(گژدهم‏، بنابر شاهنامه فردوسی، حماسه‌ی ملی ایران، نام پهلوان ایرانی دژ سپید، قلعه‌ای در نزدیکی مرز حایل ایران و توران، در طی دوران پادشاهی کیانیان، نوذر و کیکاووس، بوده است. گرد آفرید، دختر گژدهم، نقش رزمی جسورانه‌ای را در اپیزود سوگ‌وارانه‌ی رستم و سهراب، در شاهنامه ایفا می‌کند).

۱۴ - هلاله: از او به عنوان هفتمین پادشاه کیانی یاد شده که نامش را " همای چهر آزاد " نیز گفته اند. او مادر داراب بود و پس از " وهومن سپندداتان " بر تخت شاهنشاهی ایران نشست.

۱۵ - بانو گشتسب: دختر دیگر رستم، خواهر زربانوی دلیر. او بانویی جنگجو بود. مشهورترین حکایت او نبرد سه گانه فرامرز - رستم و بانو گشتسب است. او منظومه ای بنام خود دارد که نسخه ای از آن در کتابخانه ملی پاریس و کتابخانه ملی بریتانیا موجود است.

۱۶ - بى بى قدم خیر بختیارى: که فرماندهى ارتش بختیارى در برابر ارتش انگلیس را بر عهده داشت.

۱۷ - بى بى مریم بختیارى: که تهران را فتح کرد و فرماندهى ارتش پیش قراول سپاه فاتح تهران را برعهده داشت و فتح تهران به نام برادر بزرگترش سردار اسعد بختیارى رقم خورد.