کدخبر: 11620

داریوش، بنیان گذار کانال سوئز؛

داریوش هخامنشی، کانال داریوش را که بعدها به سوئز مشهور شد ساخت؛ و به یادگار کتیبه‌ای در آنجا نصب کرده است...

راستان نیوز |

   2500 سال پیش، زمانیکه فتوحات هخامنشیان تا مصر گسترش پیدا کرده بود، داریوش هخامنشی، کانال داریوش را که بعدها به سوئز مشهور شد، ساخت؛ و به یادگار کتیبه‌ای در آنجا نصب کرد.

این کتیبه که به صراحت، فرمان داریوش بزرگ را در حفر کانال سوئز بیان می‌کند، 12 سطر دارد و به زبان فارسی باستان نوشته شده است.

سطر اول تا چهارم این کتیبه به ستایش اهورامزدا اختصاص دارد و در سطر چهارم، توصیف سرزمین پهناور بزرگی بنام سرزمین پارس، به میان آمده که داریوش، شاه آن است. این کتیبه اکنون در موزه لوور نگهداری می‌شود.

ترجمه سطر هفتم این کتیبه را بخوانید:

در سطر هفتم کتیبه، از زبان داریوش آمده است (می‌گوید داریوش شاه، من پارسی‌ام، از پارس، مصر را گرفتم، من دستور دادم این جویبار (کانال) را کندند؛ از سوی رود پیرآوه (پرآب = نیل) که در مصر جاری است، که به سوی دریای پارس می‌رود، سپس من این جویبار را دستور دادم کندند.

و آنچنان که دستور دادم کنده شد و ناوگان از اینجا، یعنی از مصر به آن سوی، یعنی پارس حرکت کردند آنچنان که مرا کام بود).

قلمرو ایران در زمان هخامنشیان:

نقشه ایران در زمان هخامنشیان

کانال سوئز، کانالی است که دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل می کند. در زمان داریوش هخامنشی، قلمرو ایران تا مصر پیش رفته بود که در نقشه زیر مشخص است.

کانال داریوش یا سوئز را در مصر ببینید:

کانال سوئز

کتیبه ای که داریوش، فرمان ساخت این کانال را داده است؛ در موزه لوور نگهداری میشود.

در سطر دهم این کتیبه با عبارت "ابی دریه تیه هچاپارسا اَئی‌تی" به صراحت به نام دریای پارس اشاره کرده و هیچ شکی وجود ندارد، آب‌هایی که اکنون خلیج فارس نام دارد آن زمان دریای پارس قلمداد می‌شده‌اند.

خلیج فارس یا همان دریایی که به دستور داریوش دریای پارس نامش نهاده بودند، نامی است به جای مانده از کهن‌ترین منابع. منابعی که از سده‌های قبل از میلاد سر بر آورده و با پارس، نام سرزمین ملت ایران عجین شده است.

"استرابن"، محل سکونت اعراب را بین دریای سرخ و خلیج فارس عنوان می‌کند. همچنین "فلادیوس آریانوس" مورخ دیگر یونانی در کتاب تاریخ سفرهای جنگی اسکندر از این خلیج به نام «پرسیکون کیت» که چیزی جز خلیج فارس نیست نام می‌برد.

ارسال نظر

نظرات کاربران