کدخبر: 10964

مهر داریوش بزرگ هخامنشی، در آرامگاهی نزدیک شهر تبس در مصر یافت شده است. این مهر از جنس عقیق می باشد.

راستان نیوز |

مهر داریوش بزرگ هخامنشی، در آرامگاهی نزدیک شهر تبس در مصر یافت شده است. این مهر از جنس عقیق می باشد.

در یک طرف این مهر نقش شاه است در ارابه دوچرخ با کمانی در دست در حال تیراندازی به سوی شیری که روی دو پای عقب خود ایستاده است. شیر دیگری که با تیر شاه کشته شده، زیر ارابه افتاده است. ارابه رانی نیز در حال راندن است. در بالای سر شاه تصویر اهورامزدا و در طرفین ارابه نیز دو درخت نخل حکاکی شده اند.

نخل در فرهنگ هخامنشیان سمبل حاصلخیزی است. در طرف دیگر مهر، نام پادشاه، داریوش هخامنشی، و عنوان او به پارسی باستان، ایلامی و بابلی حک شده است. این مهر در آرامگاهی نزدیک شهر تبس در مصر، کشف شده است.

با در نظر گرفتن نقشه ایران در دوران هخامنشی که مرز ایران تا مصر پیش رفته بوده است، میتوان نتیجه گرفت که فرمانروایی ایرانی، از طرف داریوش کبیر، در آنجا از این مهر استفاده می کرده است.

در نقشه زیر، قسمت قرمز رنگ، قلمرو هخامنشیان و نقشه ایران را نشان میدهد؛ که قسمت مثلث سمت چپ، قسمتی از قاره آفریقا و مصر را نیز شامل میگردد.

نقشه ایران در دوران هخامنشی، 550 سال پیش از میلاد مسیح

نقشه ایران در دوران هخامنشی

نقشه ایران در زمان هخامنشیان

 

ارسال نظر

نظرات کاربران