کدخبر: 10763
راستان نیوز | پروژه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه قبرستان در دشت قزوین به پدیدار شدن گوری هم دوره با گورستان عصرآهن و آثار منقولی از جمله ظروف سالم سفالی انجامید. به گزارش راستان نیوز به نقل از ایرنا از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، نوذر حیدری سرپرست پروژه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه قبرستان گفت: در برنامه تعیین عرصه این محوطه، 68 گمانه با عمق هایی کمتر از یک تا 6 متر حفر شد که بیشترین تراکم آنها در محور جنوب غربی با 28 گمانه است. این باستان شناس تصریح کرد: یوسف مجید زاده، پیش تر و بر اساس برآوردهای حاصل از نتایج کاوش ها وسعت متناسب بخش دوره کلکولیتیک این محوطه را حدود 10 هکتار تخمین زده که با گمانه زنی صورت گرفته جدید، درستی تخمین و برآورد وی تا حد زیادی به اثبات می رسد. وی با بیان اینکه عرصه مشهود تپه قبرستان (هر دو بخش گورستان عصرآهن و بخش مسکونی – صنعتی دوره کلکولیتیک) تا پیش از گمانه زنی حاضر حدود هفت هکتار بوده اظهار داشت: با گمانه زنی و کاوش های صورت گرفته فعلی این میزان به حدود 17 هکتار می رسد که تعیین عرصه دقیق و حدود آن در نقشه تهیه شده محاسبه و در آینده نزدیک ارائه خواهد شد. به گفته وی، کمترین افزایش عرصه در محورهای شمالی (شمال، شمال شرقی و غربی) و بیشترین افزایش عرصه در محور جنوب غربی محوطه است. حیدری با اشاره به کشف یک گور با آثار منقولی از جمله ظروف سالم سفالی توسط گروه باستان شناس گفت: با نظر ریاست پژوهشکده باستان شناسی، مجوز کاوش گور صادر شد تا علاوه بر در امان ماندن از سرقت، بتوان به درکی نسبی از گورستان نویافته رسید که آیا هم زمان و بخشی از گورستان پیشین است یا خیر؟ به گفته او مطالعات مقدماتی روی آثار یافته شده در این گور و سایر آثار به دست آمده از گمانه های دیگر موید آن است که این گورستان همزمان با گورستان عصر آهن پیشین و در واقع بخشی از آن بوده که تاکنون ناشناخته باقی مانده است. حیدری گفت: به واسطه عمق کم گور ها و قرار گرفتن در اراضی زیر کشت محصولات جالیزی مانند خربزه که به صورت غرق آبی آبیاری می شوند، تدفین ها آسیب های فراوان دیده و اکثر بقایای استخوان های اجساد کاملا پوسیده است و قابل برداشت نیست. تپه قبرستان تپه زاغه و قره تپه (سگزآباد) در 55 کیلومتری جنوب شهر قزوین و چهار کیلومتری شمال شهر سگزآباد از توابع شهرستان بوئین زهرا واقع شده اند و نخستین محوطه هایی هستند که کاوش های آموزشی میدانی باستان شناسی در آنها انجام گرفته است. دانشجویان باستان شناسی تا پیش از سال 1349 شمسی به طور رسمی و دانشگاهی دروس عملی باستان شناسی نداشتند و آموزش آنها به اعزام عده کمی از دانشجویان علاقمند از طریق مؤسسه باستان شناسی به کاوش های در حال انجام در نقاط مختلف کشور محدود می شد. بعد از تصویب 20 واحد عملی باستان شناسی میدانی به همت دکتر نگهبان، به طور رسمی نخستین فصل کاوش آموزشی در سال 1349 شمسی در محوطه های یاد شده که یکی از گزینه های پیشنهادی وی به وزیر فرهنگ وقت بود انجام و تا وقوع انقلاب اسلامی بدون وقفه ادامه داشت. در سال های پس از انقلاب کاوش ها از سر گرفته شد که البته سهم تپه قبرستان از دو محوطه دیگر بسیار کمتر و کاوش ها بیشتر روی تپه زاغه و قره تپه (سگزآباد) متمرکز بوده است. سرپرستی کاوش های تپه قبرستان تا سال 1357 برعهده یوسف مجیدزاده بوده و فرخ ملک زاده نیز در سال 1351 بخشی از گورستان این محوطه را کاوش کرده است. پس از انقلاب اسلامی دکتر یوسف مجیدزاده یک سال دیگر و در سال 1358 نیز در تپه قبرستان کاوش انجام داد. کاوش در تپه قبرستان تا سال 1381 متوقف بود و در این سال حسن فاضلی از دانشگاه تهران کاوش در این محوطه را از سر گرفت که در سال های 1382-1383 - 1385 ادامه یافت. تپه قبرستان از دو بخش مسکونی- صنعتی متعلق به دوره کلکولیتیک و گورستان متعلق به عصر آهن تشکیل شده که بخش مسکونی-صنعتی، نیمه جنوبی تپه را تشکیل داده و بخش گورستان در نیمه شمالی و غربی آن واقع شده است. مجیدزاده بر اساس طبقه بندی سفال، آغاز استقرار در این محوطه را اواخر هزاره ششم و اوایل هزاره پنجم و پایان آن را سه هزار پیش از میلاد تاریخ گذاری کرده است. در دوره جدید کاوش ها که توسط دکتر حسن فاضلی انجام گرفت دوره جدیدی به گاهنگاری تپه قبرستان اضافه نشده ولی بر اساس تاریخ گذاری مطلقی که انجام شده تاریخ آغاز استقرار در این محوطه به 5370 پیش از میلاد بر می گردد که در 4460 پیش از میلاد متروک شده است. پروژه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه قبرستان با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال اجرا است.
ارسال نظر

نظرات کاربران