کدخبر: 24005
راستان نیوز |

   اشک انسان زیر میکروسکوپ به اشکال زیر است.

اشک انسان

1- اشک غم و اندوه

2- اشک بازال برای مرطوب ماندن چشم

3- اشک ایجاد شده هنگام برش پیاز

4- اشک از جدایی طولانی

5-اشک فرصت و امید

6- اشک شادى

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران