کدخبر: 23878
راستان نیوز |

   مرد م شهر لندن برای نخستین بار می توانند یک وسیله نقلیه عمومی خودران سوار شوند و مسیری ۲مایلی را طی کنند. این وسیله مجهز به ۵ دوربین و ۳ لیزر است تا بتواند عابران و دوچرخه سواران را شناسایی کند.

مشرق

 

ارسال نظر

نظرات کاربران