کدخبر: 2301
راستان نیوز | اتوبوسی که توسط چینی ها اختراع وساخته شده است را در تصویر می بینیم این اتو بوس که گنجایش 1200 نفر را دارد قادر است بدون اینکه ترافیک برایش مشکلی ایجاد کند از روی ماشین ها عبور کند. مشکل اصلی آن است که در شهرهایی که رانندگان تابع قوانین نیستند وبسیار آشفته رانندگی می کنند مانند کشور ما این اتوبوس خطرناک بوده وکارایی نخواهد داشت. استفاده از این اتوبوس بسیار ارزانتر از احداث و استفاده از مترو خواهد بود.
ارسال نظر

نظرات کاربران