کدخبر: 19553

برای اولین بار؛

برای نخستین مرتبه محققان دوربینی ساخته اند که می تواند انتشار نور را تصویربرداری کند.

راستان نیوز |

  محققان دانشگاه واشنگتن با استفاده از دوربین «سرعت نور» توانسته اند از مخروط ماخ تصویربرداری کنند. مخروط ماخ در حقیقت الگوی انتشار ذرات نور در زمانی است که با سرعت مافوق صوت حرکت می کنند.

در همین راستا دکتر جیانگ لیانگ مهندس بصری و مولف این تحقیق می گوید: این دوربین می تواند 100 میلیارد فریم در هر ثانیه عکس بگیرد. به همین دلیل ابزاری مهم در تحقیقات علمی به حساب می آید.

لیانگ و همکاران او ماه ها صرف ساخت این فناوری کرده اند که LLE-CUP نامیده می شود. تاکنون هیچ کس به طور واقعی نتوانسته بود از مخروط ماخ عکاسی کند.

در هر حال استفاده فناوری ساخته شده دستاورد مهمی در رشته های مختلف پزشکی است و می توان به کمک آن از جریان خون انسان و میزان قابلیت ارتجاع بافت بدن نیز عکاسی کرد. همچنین به وسیله این فناوری جدید اکنون می توان انفجار نورون ها و فعالیت های مغز انسان را دید.

مهر

بازگشت به صفحه سایر رسانه‌ها

ارسال نظر

نظرات کاربران