کدخبر: 19103

سپرهای دفاعی زمین...

راستان نیوز |

  اگر زمین به واسطه میدان مغناطیسی و اتمسفر و لایه ازن، محافظت نمیشد، تابش های کیهانی زندگی را نابود میکردند.

کره زمین و سایر کرات دارای یک میدان مغناطیسی هستند. میدان مغناطیسی مانند سپری زمین را در برابر امواج سرطان زای خورشید و اشعه های کیهانی و اشیا خارجی، محافظت می نماید و اگر میدان مغناطیسی وجود نداشت، عملا امکان تشکیل حیات در زمین وجود نداشت زیرا اشعه های نابود کننده خورشید حیات را بطور کامل بروی زمین از بین می بردند.

اگر سپرهای دفاعی زمین نبودند، عملا زمین به جهنم تبدیل می شد. در واقع به شرایطی به همان شکل که در ابتدای تشکیلِ کره زمین وجود داشته.

نابودی لایه ازن و تغییرات در اتمسفر و جو زمین بواسطه تغییراتی که بشر در محیط زیست ایجاد می کند؛ می تواند شرایط نابودی زمین و ظهور جهنم در زمین را فراهم کند.

سایر کرات نیز دارای میدان مغناطیسی هستند ولی شدت آن فرق می کند مثلا میدان مغناطیسی مریخ هزار برابر ضعیف تر از میدان مغناطیسی زمین است. یعنی مریخ در برابر امواج خورشید هزار برابر آسیب پذیر تر از زمین است. حال تصویر کنید اگر میدان مغناطیسی زمین مانند مریخ بود یعنی حتی اگر به فرض محال حیات تشکیل می شد موجودات زنده زمین هزاران برابر بیشتر به بیماری هایی مانند سرطان مبتلا می شدند و حیات حتی در صورت تشکیل هزاران برابر ضعیف تر از شکل امروزی بود.

اما در برخی از سیارات میدان مغناطیسی سیاره بسیار قوی تر است. در این صورت اتمسفر سیاره از بین می رود و در صورت نبودن اتمسفر و میدان مغناطیسی مناسب در کنار هم عملا امکان تشکیل حیات از بین می رود.

عملا در کره زمین زمانی که سیانوباکتری ها هنوز اتمسفر را تشکیل نداده بودند هیچ حیاتی وجود نداشت و اکسیژن نمی توانست بروی کره زمین تثبیت شود.

این مساله آشکار است که میدان مغناطیسی زمین به نسبت فاصله اش از خورشید در یک سطح معین قرار دارد و اندازه آن به گونه ای تنظیم شده که زمین را در برابر طوفان ها و امواج خورشید محافظت نماید و مقدار آن در سطح بسیار بالا قرار ندارد تا امکان تشکیل اتمسفر وجود داشته باشد.

عملکرد یکی از سپرهای دفاعیِ زمین بنام میدان مغناطیسی را ببینید.

ارسال نظر

نظرات کاربران
  • محمدرضا

    الله اکبر