کدخبر: 16947

محل عبور معلولین به زیبایی در این پله جاسازی شده است.

راستان نیوز |

  حمایت از معلولین در همه کشورها از مسائل مورد توجه میباشد.

یکی از شاخص های رعایت حقوق بشر، حمایت و توجه به معلولین است.

 محل عبور معلولین به زیبایی در این پله جاسازی شده است.

 

راه پله معلولین

ارسال نظر

نظرات کاربران