کدخبر: 16262

تغییر ماهیت یک ماده به ماده دیگر بصورت خود بخودی، باور نکردنی بنظر میرسد؛ اما طی 65 روز میتوان این واقعیت را مشاهده کرد.

راستان نیوز |

  تغییر ماهیت یک ماده بر اثر زمان را در یک ظرف شیر می توانید مشاهده کنید. 

شیر طی 65 روز از یک ماده بنام شیر، تبدیل به ماده ای دیگر میشود. این اتفاق بر اثر ترکیب مواد درون شیر با موادی که شما نمی بینید ولی در اطراف ما وجود دارند، صورت می پذیرد.

این تغییر، مثالیست از کلیه تغییراتی که زمان بر مواد ایجاد می کند و ماهیت آنها را تغییر میدهد. ما در اطراف خود بسیاری از این تغییرات را می بینیم و بسیاری از تغییرات نیز به عمر ما کفاف نمی دهد.

ارسال نظر

نظرات کاربران