کدخبر: 15692

علم ریاضیات ثابت کرد؛

ریاضیات نشان می‌ دهد که در طول یکسال، اندکی بهتر یا بدتر بودن، چگونه موفقیت یا شکست شما را رقم می‌زند.

راستان نیوز |

راستان نیوز | ریاضیات نشان می‌ دهد که در طول یکسال، اندکی بهتر یا بدتر بودن، چگونه موفقیت یا شکست شما را رقم می‌زند.

شاید علت تغییرات فاحش در موجودات زنده و تبدیل گونه ها نیز از تغییرات یا جهش های کوچکِ در کنار هم قرار گرفته، در طول میلیاردها و میلیون ها سال باشد. 

زمان، تغییرات کوچک را به تغییرات بزرگ تبدیل می کند؛ و این مطلب با عملیات ریاضی اثبات شده است.

برای فهم ساده تر فرمولهای فوق :

عدد 1 = وضعیت موجود

عدد 0/01 = کمی بهتر شدن یا بدتر شدن

عدد 365 = تعداد روزهای سال

37/8 نشان میدهد که عدد 1 به عدد 37/8 تبدیل شده است

0/03 نشان می دهد که عدد 1 به عدد 0/03 تبدیل شده است

 

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران