کدخبر: 15282

نظریه جدید در مورد پیدایش حیات در زمین؛

فرضیه پیدایش حیات در زمین، حدود ۳٫۸ میلیارد سال پیش، فرضیه “دنیای RNA” است که می گوید در ابتدا RNA به وجود آمده و نهایت DNA ایجاد شده که منجر به تشکیل شکل های پیچیده تری از زندگی در زمین شده است. حال فرضیه جایگزینی مطرح شده است.

راستان نیوز |

راستان نیوز | دانشمندان به تازگی یک فرضیه جایگزین برای نحوه تشکیل حیات در زمین  مطرح کرده اند که می گوید RNA به تنهایی این روند را آغاز نکرده است.

در حال حاضر توضیح برجسته برای نحوه آغاز زندگی تا سوپ اولیه زمین در حدود ۳٫۸ میلیارد سال پیش، فرضیه “دنیای RNA” است که می گوید در ابتدا RNA به وجود آمده و نهایت DNA ایجاد شده که منجر به تشکیل شکل های پیچیده تری از زندگی در زمین شده است.

اما اکنون یک تیم شیمی دان از موسسه تحقیقاتی اسکریپس کالیفرنیا شواهدی یافته اند مبتنی بر اینکه RNA قادر نبوده به طور پایدار DNA تولید کند، که این امر باعث شد محققین مطرح کنند که در واقع این دو مولکول هم زمان تشکیل شده اند.

محقق سرپرست، رامانارایانان کریشنامورتی می گوید “حتی اگر به دنیای صرفا RNA باور داشته باشید، باید باور کنید که چیزی وجود داشته تا به RNA کمک کرده باشد. چرا تصور نکنیم که RNA و DNA با یکدیگر به وجود آمده اند، به جای اینکه بگویم RNA توسط یک سری مواد شیمیایی خیالی به DNA تبدیل شده است؟”

اگر فرضیه دنیای RNA را فراموش کرده اید، RNA(ریبونوکلئیک اسید) عموما به عنوان “پسرعموی بزرگ مولکولی” DNA (دئوکسی ریبونکلئیک اسید) شناخته می شود.

هرچند که آن‌ها ساختار مشابهی دارند ـ RNA شبیه یک نیمه نردبان DNA به نظر می رسد ـ اما RNA شکننده تر و کم انعطاف تر از DNA است، به همین دلیل DNA بیشتر ژن های ما را تشکیل داده است.

باور رایج این است که RNA با وجود همه کاستی هایش اول تشکیل شده و بسیاری بر این باورند که این مولکول اولین مولکول همانند ساز در زمین بوده است.

نظریه دنیای RNA می گوید که RNA در سوپ حباب ذرات زمین باستان خود را مونتاژ کرده است و به نوبه خود آمینو اسید ها را به پروتئین ها و آنزیم ها تبدیل کرده است. درنهایت این آنزیم ها به RNA کمک کرده اند تا DNA ساخته شود که پس از آن زندگی پیچیده تر آغاز شد.

محققین بسیاری تصور می کنند مواردی نیز بوده است که RNA نوکلئوتید (بلوک های کوچک RNA) با اساس تشکیل دهنده DNA مخلوط شده و رشته های  “شیمرا” را ایجاد کرده اند. شیمرا یک قدم حیاتی در تبدیل RNA یه DNA بوده و این دقیقا همان مرحله ای است که شیمی دان ها در مطالعه اخیر با آن دچار مشکل شده اند.

در این تحقیق آن‌ها آزمایش کردند که آیا RNA و DNA واقعا می توانند همان پایداری را داشته باشند، و نتایج نشان داد که زمانی که دو مولکول با یکدیگر مخلوط می شوند، شدیدا ناپایدار هستند. این به این معنی است که شیمرا در دنیای RNA به احتمال زیاد به نفع مولکول های پایدار تر RNA از بین رفته است و یا نتوانسته خود را همتاسازی کند.

این اولین باری است که این مساله به تصویر کشیده می شود. حتی سلول های امروزی در صورتی کهRNAنوکلئوتیدها تصادفی به رشته های DNA بپیوندند، آنزیم ها برای رفع اشتباه وارد عمل می شوند و ۳٫۸ میلیارد سال پیش، RNA حتی نصف این مکانیسم خود ترمیمی را نداشته است.

کریشنامورتی می گوید “تبدیل RNA به DNA بدون مکانیزمی برای جدا نگه داشتن آن‌ها امکان نداشته است.” شواهد این طور نشان می‌دهند که RNA و DNA تقریبا هم زمان از مواد تشکیل دهنده سوپ حباب زمین به وجود آمده اند.

آن‌ها اولین تیمی نیستند که این نظریه را مطرح می کنند اما یافته های آنان شواهد جدیدی در حمایت از این نظریه فراهم کرده است. اگر این یافته ها تایید شود، الزاما به این معنی نیست که RNA باعث تشکیل DNA نشده است، بلکه احتمال دارد DNA در همان مراحل اولیه تشکیل شده باشد، یعنی کمی زودتر از آنچه تا به حال تصور می‌شد.