کدخبر: 11816

اولین قایق زیردریایی در سال ۱۶۲۰ توسط "کرنیلیوس دربل" ساخته شد‌‌، طرح این زیردریایی متعلق به سال ۱۵۷۸ بوده است.

راستان نیوز |

راستان نیوز | اولین قایق زیردریایی در سال ۱۶۲۰ توسط "کرنیلیوس دربل" ساخته شد‌‌، طرح این زیردریایی متعلق به سال ۱۵۷۸ بوده است.

یکی از اولین طرح های قایق پارویی زیر آبی، توسط مرد انگلیسی به نام «ویلیام بورن» در سال 1578 کشیده شد؛ اما نهایتا در سال 1620 این طرح ها توسط «کرنلیوس دربل» هلندی شناخته شد.

زیردریایی دربل از چوب ساخته شد و با پارو حرکت می کرد و می توانست تا چند ساعت زیر آب بماند.

این زیردریایی لوله هایی داشت که هوا را از سطح آب به داخل زیردریایی می آورد تا افراد بتوانند با آن تنفس کنند.

وقتی او توانایی های زیردریایی را با غواصی در روخانه تیمز و ماندن زیر آب به مدت سه ساعت نشان داد، هزاران لندنی که برای دیدن اجرای این شاهکار جمع شده بودند، تصور می کردند که همه آن هایی که زیر آب رفته اند هلاک خواهند شد.

ارسال نظر

نظرات کاربران