کدخبر: 11185

راز جالبی که دانشمند ایرانی، درون اعدادی که به اعداد انگلیسی شناخته میشوند، طراحی کرده است.

راستان نیوز |

   روش نوشتن اعداد که در ایران به آن انگلیسی می‌گویند در واقع یک خط تکامل یافته در حوزه ایرانی است و ریشهٔ هندی دارد.

طریقه نوشتن اعداد انگلیسی که امروز جهانی شده است را، اروپائیان از طریقه نگارش اعداد توسط خوارزمی، فرا گرفته‌اند.

ابوجعفر محمد بن موسای خوارزمی (زاده سال ۷۸۰ میلادی و درگذشت در سال ۸۵۰ میلادی) ریاضی دان، ستاره‌شناس، فیلسوف، جغرافی دان و مورخ شهیر ایرانی در دوره عباسیان است. وی در خوارزم زاده شد. طراحی اعداد خوارزمی از آندلس وارد حوزه اروپا و ایتالیا شد و سرانجام مورد پذیرش دستگاه‌های مذهبی و واتیکان قرار گرفت.

در زبان عربی و فارسی تا قبل از آن، اعداد را با حروف می‌نوشتند و علامت قراردادی ویژه برای اعداد نداشتند. اعداد انگلیسی، بصورت برابری هر عدد با تعداد زوایای آن، نشان داده شده است که در عکس بخوبی مشخص می باشد.

اعداد ریاضی

ارسال نظر

نظرات کاربران