کدخبر: 10948

تنها کسانی که زمین را از روی ماه مشاهده کردند، فضانوردان آپولو بودند.

راستان نیوز |

   تنها کسانی که زمین را از روی ماه مشاهده کردند، فضانوردان آپولو بودند.

 رویت فضا از روی کره ماه، بعلت نداشتن ابر و جو در کره ماه، بسیار واضحتر از زمین می باشد.

به گزارش راستان نیوز، باید بدانید که کره ماه، بخشی از زمین بوده است که نزدیک 4 میلیارد سال پیش و زمانیکه منظومه خورشیدی به حالت ثبات و آرامش نرسیده بود، شکل گرفت.

سیاره زمین در 4 میلیارد سال پیش، با سیاره ای دیگر به اندازه مریخ، برخورد کرده و تکه های پراکنده شده از این برخورد در فضا، به هم پیوسته و ماه را بوجود آورده است.

کره ماه که تنها قمر زمین است، نقش بسزایی در پیدایش حیات در زمین داشته است. در ابتدا کره ماه، خیلی به زمین نزدیکتر بوده و نیروی جاذبه ماه که جذر و مد را در دریاها بوجود می آورد، در ابتدا آنقدر زیاد بوده که امواج اقیانوسها به ارتفاع بسیار زیادتری از اکنون بوده است.

کره ماه به مرور از زمین دورتر میشود تا روزی که از مدار زمین خارج گردد! و زمین ماه را از دست خواهد داد!

نهایتا زمین ماه را از دست خواهد داد. ولی نگران نباشید، آن روز خیلی دور از ماست؛ و شاید تا آن زمان دیگر حیاتی روی کره زمین نباشد و یا نسل بشر منقرض شده باشد و یا اینکه انسان به سیارات یا منظومه ها یا کهکشانهای دیگر سفر کند و نسل خود را حفظ گرداند و شاید انسانهای شبیه سازی شده دیجیتالی، جای انسان امروز را بگیرد! ما نمی دانیم … خدا داند و بس… تصاویر سیاره زمین از روی ماه را ببینید.

زمین از روی ماه

زمین از روی ماه 1

زمین از روی ماه 2

زمین از روی ماه 4

ارسال نظر

نظرات کاربران