کدخبر: 6517
راستان نیوز | اینها تصاویری است که عکاس رویترز از محل دفن کودتاچیان در ترکیه گرفته است. تمام کشته شدگانی که در کودتای نافرجام ترکیه دست داشته اند در این محل دفن شدند.  
ارسال نظر

نظرات کاربران