کدخبر: 3958
راستان نیوز | آنچه در قضیه ی پرداخت های قانونی ولی خارج از عرف برخی مدیران در دولت روحانی که قوانینش از دولت قبل به ارث رسیده مغفول مانده است، برخورد منطقی و سازنده دولت در این خصوص بوده است. به گزارش راستان نیوز، تفاوت نحوه برخورد با آنچه که در موضوع اختلاس های کلان در دولت های گذشته اتفاق افتاد، در پذیرش اصل موضوع و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ادامه ی این روند بوده است. اقدامات معاون اول رییس جمهور در پیگیری قاطعانه از جریان پرداخت های دولتی نشان دهنده عزم دولت تدبیر و امید برای ترتیب اثر دادن به انتقادات صورت گرفته می باشد. نکته همین جاست که اختلاس های کلان در دولت های نهم و دهم که اعتماد عمومی را نسبت به مسئولین کشور بسیار کاهش داد، هرگز حتی مورد نکوهش دولتیان قبل قرار نگرفت چرا که معاون اول آن دولت خود درگیر این اختلاس ها بود. سخنگوی دولت تدبیر و امید در حالی از موضوع یک فیش حقوقی از مردم عذر خواهی کرد که در دولت قبل در قبال اختلاس های هزاران میلیاردی، دولتیان و رییس دولت عموما طلبکارانه نیز برخورد می شد. مسلم است با تمام فضاسازی های صورت گرفته علیه دولت روحانی در هفته های اخیر، مردم تفاوت میان اختلاس های هزاران میلیاردی و نحوه برخورد آن دولت و موضوع پیش آمده در مورد فیش حقوقی و برخورد این دولت، را درک کرده و تحت تاثیر القای جریان مخالف قسم خورده قرار نمی گیرند.
ارسال نظر

نظرات کاربران