کدخبر: 3748
راستان نیوز | معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری نسبت به سربرآوردن دوباره پلشت گویی وپلیدگرایی و به گوش رسیدن صدای گام های کلاه مخملی های بی کلاه، هشدار داد. به گزارش راستان نیوز به نقل از ایسنا، حمید ابوطالبی در صحفه شخصی خود در توئیتر نوشت: چنانچه بی فرهنگی وبی حرمتی دوباره صورت و سیرت سخن تندروی های افراطی شود، و واژگان سخیف سر برآورد و چنانچه در دلِ تیره شب باوران، دوباره پلیدگویی، سیاست ورزی معناگردد؛ وعده گاهی جز سیاهچاله تباهی در برابر ملت ما قرار نخواهد گرفت. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در بیان ویژگی های منحصر به فرد ادبیات و فرهنگ ایرانی خاطر نشان کرده است: چنانچه به تاریخ سخن سرایی وکلام آرایی ایران بنگریم،ادبیات و فرهنگ چندهزارساله ماهمیشه وهماره سرآمد پیشینیان بوده و قرین سپاس وستایش جهانیان. فرهنگ و ادبیاتی که شهرت و غنایش از دبیری و وزیری، تا کتابت و شعر و نگارش، و از آنجا تا زبان علم و هنر و شعر و تغزل و عرفان و آگاهی، گستره‌ای یکتا داشته است. ادبیات و فرهنگی که سر تا سر وجودش، و غنا و توانایی ارتباطی‌اش افتخارآفریده، و شعر فردوسی و غزل حافظ و نثر سعدی و... آن جهان را به تعجب واداشته است. ادبیاتی که صورت و سیرت مردمان و حکمرانان ایران زمین بوده و به جای تقلید از ناسزا انگاری‌های کوچه بازاری سر در ارتقاء فرهنگ و اعتبار ایران داشته است. ادبیاتی که هیچ گاه پلیدباوری و پلشت انگاری و عامی گرایی جاهلانه بر چهره زیبایش رخ نساییده، و الگوگیری از کلمات کوچه بازاری دامن آن را نیالوده است. فرهنگ و ادبیاتی که صورتِ کلماتش، بیانگرِ سیرت آدمیان است؛ و نفیس سخن گفتن و آراسته اندیشیدن مردمان و حکمرانانش، توانایی و افتخار. ابوطالبی بعد از برشمردن این ویژگی های ناب ابراز تاسف کرده است که: از یک دهه پیش، این افتخار، جای خود را به پلیدگویی و پلشت گرایی هایی داد که تا امروز دامن کشان و بختک وار بر سر مظلومیت فرهنگ این سرزمین سایه افکنده است. او سپس هشدار داده است که اگرچه در حدود سه سال اخیر، تلاش بسیاری شده است که ادبیات حکمرانی و تعاملات مردم براساس ادبیات افتخارآمیز چندین هزارساله ایرانیان سامان پذیرد؛ لیکن، دوباره پلشت گویی و پلیدگرایی درحال سربرآوردن است وصدای گام های کلاه مخملی‌های بی کلاه شنیده می‌شود. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری نگرانی خود از وضعیت کنونی اینگونه تشریح کرده است: بیم آن می رودکه افراط گرایی تندرو، صحنه سیاست کشوررا بادرشت گویی به جای درست گویی، وناسزاگویی به جای سزاواراندیشی و تهمت به جای نقد بیالاید وچنانچه بی فرهنگی وبی حرمتی دوباره صورت وسیرت سخن تندروی های افراطی شود، و واژگان سخیف سربرآورد وچنانچه در دلِ تیره شب باوران، دوباره پلیدگویی، سیاست ورزی معناگردد؛ وعده گاهی جز سیاهچاله تباهی دربرابر ملت ما قرارنخواهدگرفت. ابوطالبی سپس توصیه‌ای را خطاب به مخاطبان خاص ارائه کرده و نوشته است: دوستداران افراط وتندروی: سیاست ورزی کنید همچون ایرانیان پرافتخار؛ وسخن بگویید همانند سخنوران پرآوازه؛ ونه چون کلاه مخملیان وباورکنید خداوند در قرآن مجید، سخن لین وسدید، و معروف و بلیغ و کریم و میسور و عظیم را می پسندد و بدان توصیه می‌کند؛ چرا که ادب مرد به ز دولت او است. او در پایان تاکید کرده است: ملت ما مظلوم است؛ کشتن مستمر امید، دمیدن هر روزه دروغ، گفتن کلام پلید، و تخریب حکمرانان، دین و فرهنگ و حیات او را به چالش کشیده است؛ با او این نکنیم.
ارسال نظر

نظرات کاربران